Članovi Rotary kluba Lukavac su:
Almedina Osmanović, prof. razredne nastave
predsjednica za 2015/2016.
Almedina Osmanović rođena je 4. decembra 1978.godine. Srednju Ekonomsku školu završava 1997.godine. 2003.godine stiče zvanje nastavnika razredne nastave, a 2010.godine i zvanje profesora razredne nastave.
Od 2009. godine bavi se volonterskim radom i to socijalizacijom djece sa posebnim potrebama. Radi i kao volonter - art terapeut u UG djece sa posebnim potrebama "Mali svijet" Lukavac.
Aktivno se služi Njemačkim i Engleskim jezikom.
Član Rotary kluba Lukavac od juna 2013. godine.
Adnan Slomić, magistar elektrotehnike
Prijatelj kluba
Rođen 26.11.1987.godine u Tuzli.
Osnovnu i srednju Elektromašinsku školu završio u Lukavcu. Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, odsjek Komunikacije, 2010.godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike. Nakon dodiplomskog završava i postdiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, odsjek Telekomunikacije i 2014. godine stiče zvanje magistra elektrotehnike.
Nakon završetka studija 4 godine radio je u informatičkoj firmi "Spin" doo u Tuzli, a nakon toga prelazi u "Bicom Systems", takođe u Tuzli, gdje i danas radi na poslovim inžinjera telekomunikacija.
Rotary klubu Lukavac se pridružio u januaru 2013. godine i trenutno u Rotary klubu Lukavac, pored funkcije sekretara, obavlja i funkciju Rotaract advisora, ondnosno osobe zadužene za saradnju sa Rotaract klubom.
Elvis Avdić, dipl.ing. arhitekture
predsjednik za 2014/2015.
Elvis Avdić rođen je u Tuzli, 19. jula 1967.godine. Od rođenja do danas živi u Lukavcu. Srednju školu, Građevinsko – geodetsku završio u Tuzli, a studirao na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu gdje 1996.godine diplomira, zajedno sa svojom suprugom, oboje sa čistom desetkom. Radio, zajedno sa suprugom, u vlastitom projektnom birou “AB Konstrukta” do odlaska u "Kellog Brown & Root" 1999. godine. Nakon povratka iz Iraka, od 2006. godine radi u "Global Ispat Koksna Industrija" Lukavac kao glavni inženjer za građevinski nadzor, a kao dodatnom djelatnošću bavi se dizajniranjem entrijera i izradom idejnih arhitektonskih projekata.
Oženjen, ponosan otac dvoje djece, sina od 17 godina koji je krenuo roditeljskim stopama, i kćerkice od 8 godina koja već dobija prve nagrade na muzičkim takmičenjima u kategoriji klavira.
Redovan član Rotary kluba Lukavac od njegovog osnivanja. Obavljajo funckiju sekretara Rotary kluba Lukavac u rotarijanskoj 2010-2011 godini.
Amra Fatušić, dipl.logoped
Član
Amra Fatušić rođena je 25. Septembra 1979.godine u Tuzli, gdje je završila osnovno obrazovanje i Srednju medicinsku školu, a potom i Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli, čime je stekla zvanje diplomiranog logopeda.
Tokom školovanja, Amra je prepoznala potrebu za volonterskim radom i pomaganjem onima koji su u stanju potrebe, pa je sticala radno iskustvo radom u raznim udruženjima i organizacijama.
U augustu 2010.godine sudjeluje u osnivanju, te postaje predsjednica Udruženja građana djece sa posebnim potrebama „Mali svijet“ Lukavac, čije je sjedište smješteno u zgradi Doma kulture Lukavac. Udruženje radi sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta koja imaju neki od poremećaja iz autističnog spektra.
Kanita Lipjankić, magistar biznis administracije
Prijatelj kluba
Kanita Lipjankić rođena je 8. maja 1983. godine u Rijeci, Hrvatska. Prvi razred osnovne skole završava u Lukavcu, dok ostatak osnovne i srednje škole završava u Rijeci, Ludwigshafenu, Njemačka, i Salt Lake City-u, SAD. Diplomirala je na University of Utah, na odsjecima antropologije, međunarodnih studija i njemačke književnosti. Na University of Utah nastavlja sa studijom i 2006. magistrira književnost.
Nakon dugogodišnjeg rada na University of Utah kao savjetnik, upisuje magistarski studij za biznis administraciju sa fokusom na finansije na Indiana University Kelley School of Business, i magistrira 2010. godine.
Kanita je trenutno finansijski analitičar na odjelu komercijalnih kredita Celtic Banke u Salt Lake City, SAD. Prije dolaska u Celtic Banku , radila je kao direktor obrazovanja na Kaplan Koledžu u Sacramentu, California , te kao asistent dekana na Filozofskom Fakultetu Univerziteta Utah.
U slobodno vrijeme volontira sa nekoliko nevladinih neproftinih organizacija. Služi u odboru direktora u: Bike Utah, Women of the World, Repertory Dance Theater i Bosnian American Professionals Association (BAPA).
Član Rotary kluba Lukavac od oktobra 2014. godine a članstvom u Rotaray Clubu Lukavac želi da doprinese Lukavačkoj zajednici.
Emina Omerović, dipl. pedagog-psiholog, bacc. poslovne administracije
Sekretar RC Lukavac
Emina Omerović rođena 11.10.1986.g. u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje (Gimnaziju) završila u Lukavcu.
U januaru 2010.g. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stiče zvanje dipl. pedagog-psiholog, u oktobru 2015.g. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli i stiče zvanje bacc.poslovne administracije.
U periodu školske 2010/11.g. obavljala volonterski rad u OŠ «Lukavac Mjesto», na mjestu pedagoga škole. Od 2012 god. zaposlena u JP «RAD» Lukavac.
Rotary klubu Lukavac pridružuje se krajem 2015. godine.
Lejla Mujić, dipl. ekonomista
Predsjednica za 2016/2017
Lejla Mujić rođena je 30.08.1984.g. u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Lukavcu.
U februaru 2011.g. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer Računovodstvo i finansije, i stekla zvanje diplomirani ekonomista. U maju 2014. stekla zvanje certificiranog računovođe.
Nakon završetka studija, 2012.g. volonterski staž odradila u JP «RAD» Lukavac, gdje je trenutno zaposlena na poziciji glavnog knjigovođe.
Rotary klubu Lukavac pridružuje se krajem 2015. godine.
Nešad Ušanović, dipl. ekonomista
blagajnik kluba
Rođen 20.07.1959. u Turiji. Osnovnu školu je završio u OŠ Puračić gdje je i proveo djetinjstvo.
Po završetku osnovnog obrazovanja upisuje srednju ekonomsku školu u Lukavcu.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sa suprugom i kćerkom živi u Lukavcu.
Trenutno je direktor obdaništa u Lukavcu.
Član Rotary kluba od njegovog osnivanja.
Zuhdija Hrvatović, dipl.ekonomista
Rođen u Tuzli 20.05.1962. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Lukavcu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sa suprugom i sinom stalno nastanjen u Lukavcu.
Radno iskustvo u struci sticao u projektnom birou „Merkez“ Lukavac, Rudniku „Kreka“ doo Tuzla, "VF komerc - Progres" Lukavac, „Konzum“ doo Sarajevo, te drugim firmama.
Trenutno zaposlen kao Pomoćnik općinskog načelnika za budžet i finansije u Općini Lukavac.
Slobodno vrijeme troši kao neumoran dugogodišnji i nepopravljivi amaterski ovisnik o biranim notama ovog balkanskog vrtloga i aktivan je član akustičnog sastava „Etno bend“ Lukavac.
Član Rotary kluba Lukavac od osnivanja. U ranijem periodu bio angažovan kao Sekretar udruženja. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Skupštine udruženja.
dr. Nermin Begić, spec. urgentne medicine

Doktor Nermin Begić rođen je u Tuzli, 17. decembra 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Lukavcu, a Medicinski fakultet u Tuzli. Specijalizirao 1990. godine na urgentnoj medicini, a titulu Primarijusa stekao 2006. godine.
Zaposlen u Domu Zdravlja Lukavac kao šef Hitne medicinske pomoći, te kao pomoćnik direktora.
Nastanjen sa porodicom u Lukavcu. Voli sport, posebno fudbal, vodi malonogometni tim Doma Zdravlja Lukavac.
Redovan član Rotary kluba Lukavac od decembra 2014. godine.
Denis Aljukić, dipl. ekonomista
predsjednik za 2016/2017.

Denis Aljukić rođen je 18. maja 1978. u Tuzli. Završio Elektromašinsku školu u Lukavcu 1997. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2012.godine, na odsjeku "Računovodstvo i Revizija".
Po profesiji software developer sa dugim radnim iskustvom na izradi i održavanju finansijskog aplikativnog software-a.
Radni vijek proveo u informatičkim firmama "Imel" doo Lukavac, "Genelec" doo Tuzla i "Spin" doo Tuzla, gdje i trenutno radi u stalnom radnom odnosu.
Rotary klubu Lukavac priključio se u martu 2015.godine.
prof. dr. Edhem Muftić
Počasni član kluba
Edhem Muftić rođen je 15. septembra 1944. godine u Gračanici, a od 1966.godine živi u Lukavcu. Osnovnu školu završio je u Srebreniku (Rapatnica), Učiteljsku školu u Tuzli, Pedagošku akademiju u Osijeku, Fakultet političkih nauka (odsijek sociologija) u Sarajevu. Na tom fakultetu je stekao zvanja magistra socioloških i doktora političkih nauka.
Radio je u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, te u oblastima kulture, informisanja i fizičke kulture, socijalne i dječije zaštite u općini Lukavac.
Posljednih četrnaest godina radnog vijeka proveo je na Univerzitetu u Tuzli gdje je predavao opću sociologiju, sociologiju medicine, sociologiju grada i marginalnih grupa i historiju socijalne i političke misli u Bosni i Hercegovini. Pored toga bio je angažovan i na predmetu Metodologija društvenih i pravnih nauka na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Tuzli.
Edhem Muftić je napisao preko stotinu naučnih i stručnih radova, te učestvovao na više okruglih stolova i simpozijuma. Među tim radovima su i knjige: Bošnjačka ljevica, Neizvjesnost u slobodi, I i II, Fašistička zloćudna misao, Pamćenje vremena, ljudi i događaja.
Edhem Muftić je jedan od osnivača Rotary kluba Lukavac.
dr. Albin Mahovkić, spec.radiolog
Prijatelj kluba
Albin Mahovkić je rođen 07.01.1980. godine u Tuzli. Odrastao i živio u Lukavcu, oženjen, otac jedne kćerke.
Osnovnu školu završio u Lukavcu, a Srednju medicinsku školu u Tuzli. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završio 2005. godine i time stekao zvanje doktor medicine, a u septembru 2012. godine završio specijalizaciju iz dijagnostičke radiologije. Decembra 2012. godine odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekao zvanje magistar medicinskih nauka.
Od 2005. godine zaposlen u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, gdje je radio kao radiolog u Službi za radiologiju i kao rukovodilac Centra za CT dijagnostiku. Jula 2013. godine izabran u zvanje višeg asistenta na predmetu „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Govori engleski i norveški jezik.
Dugo godina aktivno trenirao odbojku, plesao i igrao folkor. Bio je član Uprave i doktor u OK „7 Lukavac“.
Septembra 2014. seli u Norvešku gdje je zaposlen kao radiolog u Nordland bolnici Bodø.
Bio je član Rotary kluba Lukavac od februara 2014. godine do februara 2015. godine, ali je i nakon toga ostao prijatelj kluba.
Enver Hodžić, dipl.ing.rudarstva
Član
Enver Hodžić rođen 23.decembra 1967.godine u Tuzli. Osnovnu, srednju mašinsku školu i Rudarsko-geološki fakultet završio u Tuzli. Sa suprugom i dva sina živi u Lukavcu.
Radno iskustvo stekao u firmi Ingram Srebrenik. Bavio se privatnim poduzetništvom u okviru vlastitog biznisa i u tom periodu bio donator mnogim udruženjima.
Trenutno radi u GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO.
Rotary klubu Lukavac pridružuje se krajem 2016.godine.
Mr.sc. Jozo Tunjić,dipl.ing.teh.
Član
Jozo Tunjić rođen u Bistarcu, 05.09.1961. općina Lukavac, BiH.
1981.-1985. Dodiplomski studij na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Diplomirao na TF Univerziteta u Tuzli, i stekao zvanje Diplomirani inženjer tehnologije, opći smijer
1986.-1992. Zaposlen u KHK Lukavac na poslovima:
-Rukovodilac pogona stare kondezacije (Prečiščavanje i distribucija koksnog plina i proizvodnja amon sulfata
-Rukovodilac pogona biohemijskog prečišćavanja otpadnih voda
1994.-1996. Rukovodilac pogona HPV, pogon Energane, KHK Lukavac
1996.-2000. Federalno ministarstvo obrane, Uprava za obranu Orašje, Stručni suradnik
2005.-2010. Komercijalni direktor IK „Bosanska riječ“ Tuzla
2010. i dalje Savjetnik Načelnika općine Lukavac, za urbanizam, prostorno planiranje, geodestke i imovinsko pravne poslove
24.01.2014. Magistrirao na TF Univeziteta u Tulzl, i stekao zvanje Magistar zaštite okoliša
Rotary klubu Lukavac pridružuje se početkom 2017.godine.