Članovi Rotary kluba Lukavac su:
Uprava kluba:
Elvis Avdić, dipl.ing. arhitekture
predsjednik za 2014/2015 2021/2022.
Elvis Avdić rođen je u Tuzli, 19. jula 1967.godine. Od rođenja do danas živi u Lukavcu. Srednju školu, Građevinsko – geodetsku završio u Tuzli, a studirao na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu gdje 1996.godine diplomira, zajedno sa svojom suprugom, oboje sa čistom desetkom. Radio, zajedno sa suprugom, u vlastitom projektnom birou “AB Konstrukta” do odlaska u "Kellog Brown & Root" 1999. godine. Nakon povratka iz Iraka, od 2006. godine radi u "Global Ispat Koksna Industrija" Lukavac kao glavni inženjer za građevinski nadzor, a kao dodatnom djelatnošću bavi se dizajniranjem entrijera i izradom idejnih arhitektonskih projekata.
Oženjen, ponosan otac dvoje djece, sina od 17 godina koji je krenuo roditeljskim stopama, i kćerkice od 8 godina koja već dobija prve nagrade na muzičkim takmičenjima u kategoriji klavira.
Redovan član Rotary kluba Lukavac od njegovog osnivanja. Obavljajo funckiju sekretara Rotary kluba Lukavac u rotarijanskoj 2010-2011 godini.
Emina Omerović, dipl. pedagog-psiholog, bacc. poslovne administracije
Predsjednica RC Lukavac za 2019/2020 Sekretar: 2021/2022
Emina Omerović rođena 11.10.1986.g. u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje (Gimnaziju) završila u Lukavcu. U januaru 2010.g. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stiče zvanje dipl. pedagog-psiholog, u oktobru 2015.g. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli i stiče zvanje bacc.poslovne administracije. U periodu 2007-2011 god.,jedan od osnivača i predsjednica nevladine omladinske organizacije ACC (Alternative Creative Center) u Lukavcu. U periodu školske 2010/11.g. obavljala volonterski rad u OŠ «Lukavac Mjesto», na mjestu pedagoga škole. Od 2012 god. zaposlena u JP «RAD» Lukavac. Rotary klubu Lukavac pridružuje se krajem 2015. godine,gdje je obavljala funkciju sekretara u periodu od 2016-2019 god i tom prilikom upoznala mnoštvo divnih ljudi u Rotary zajednici. U privatnom životu ponosna majka dvoje djece i svo svoje slobodno vrijeme bavi se majčinstvom.
Nešad Ušanović, dipl. ekonomista
blagajnik kluba
Rođen 20.07.1959. u Turiji. Osnovnu školu je završio u OŠ Puračić gdje je i proveo djetinjstvo.
Po završetku osnovnog obrazovanja upisuje srednju ekonomsku školu u Lukavcu.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sa suprugom i kćerkom živi u Lukavcu.
Trenutno je direktor obdaništa u Lukavcu.
Član Rotary kluba od njegovog osnivanja.
Članovi:
Almedina Osmanović, prof. razredne nastave
predsjednica za 2015/2016.
Almedina Osmanović rođena je 4. decembra 1978.godine. Srednju Ekonomsku školu završava 1997.godine. 2003.godine stiče zvanje nastavnika razredne nastave, a 2010.godine i zvanje profesora razredne nastave.
Od 2009. godine bavi se volonterskim radom i to socijalizacijom djece sa posebnim potrebama. Radi i kao volonter - art terapeut u UG djece sa posebnim potrebama "Mali svijet" Lukavac.
Aktivno se služi Njemačkim i Engleskim jezikom.
Član Rotary kluba Lukavac od juna 2013. godine.
Amra Fatušić, dipl.logoped
Član
Amra Fatušić rođena je 25. Septembra 1979.godine u Tuzli, gdje je završila osnovno obrazovanje i Srednju medicinsku školu, a potom i Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli, čime je stekla zvanje diplomiranog logopeda.
Tokom školovanja, Amra je prepoznala potrebu za volonterskim radom i pomaganjem onima koji su u stanju potrebe, pa je sticala radno iskustvo radom u raznim udruženjima i organizacijama.
U augustu 2010.godine sudjeluje u osnivanju, te postaje predsjednica Udruženja građana djece sa posebnim potrebama „Mali svijet“ Lukavac, čije je sjedište smješteno u zgradi Doma kulture Lukavac. Udruženje radi sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta koja imaju neki od poremećaja iz autističnog spektra.
Lejla Mujić, dipl. ekonomista
Predsjednica za 2017/2018.
Lejla Mujić rođena je 30.08.1984.g. u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Lukavcu.
U februaru 2011.g. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer Računovodstvo i finansije, i stekla zvanje diplomirani ekonomista. U maju 2014. stekla zvanje certificiranog računovođe.
Nakon završetka studija, 2012.g. volonterski staž odradila u JP «RAD» Lukavac, gdje je trenutno zaposlena na poziciji glavnog knjigovođe.
Rotary klubu Lukavac pridružuje se krajem 2015. godine.
Denis Aljukić, dipl. ekonomista
predsjednik za 2016/2017.

Denis Aljukić rođen je 18. maja 1978. u Tuzli. Završio Elektromašinsku školu u Lukavcu 1997. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2012.godine, na odsjeku "Računovodstvo i Revizija".
Po profesiji software developer sa dugim radnim iskustvom na izradi i održavanju finansijskog aplikativnog software-a.
Radni vijek proveo u informatičkim firmama "Imel" doo Lukavac, "Genelec" doo Tuzla i "Spin" doo Tuzla.
Od 2018. godine vlasnik je firme "Informatički Studio Dionis" koja se bavi izradom desktop i web aplikacija.
Rotary klubu Lukavac priključio se u martu 2015.godine.
Zuhdija Hrvatović, dipl.ekonomista
Član
Rođen u Tuzli 20.05.1962. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Lukavcu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sa suprugom i sinom stalno nastanjen u Lukavcu.
Radno iskustvo u struci sticao u projektnom birou „Merkez“ Lukavac, Rudniku „Kreka“ doo Tuzla, "VF komerc - Progres" Lukavac, „Konzum“ doo Sarajevo, te drugim firmama.
Trenutno zaposlen kao Pomoćnik općinskog načelnika za budžet i finansije u Općini Lukavac.
Slobodno vrijeme troši kao neumoran dugogodišnji i nepopravljivi amaterski ovisnik o biranim notama ovog balkanskog vrtloga i aktivan je član akustičnog sastava „Etno bend“ Lukavac.
Član Rotary kluba Lukavac od osnivanja. U ranijem periodu bio angažovan kao Sekretar udruženja. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Skupštine udruženja.
Mr.sc. Jozo Tunjić,dipl.ing.teh.
Član
Jozo Tunjić rođen u Bistarcu, 05.09.1961. općina Lukavac, BiH.
1981.-1985. Dodiplomski studij na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Diplomirao na TF Univerziteta u Tuzli, i stekao zvanje Diplomirani inženjer tehnologije, opći smijer
1986.-1992. Zaposlen u KHK Lukavac na poslovima:
-Rukovodilac pogona stare kondezacije (Prečiščavanje i distribucija koksnog plina i proizvodnja amon sulfata
-Rukovodilac pogona biohemijskog prečišćavanja otpadnih voda
1994.-1996. Rukovodilac pogona HPV, pogon Energane, KHK Lukavac
1996.-2000. Federalno ministarstvo obrane, Uprava za obranu Orašje, Stručni suradnik
2005.-2010. Komercijalni direktor IK „Bosanska riječ“ Tuzla
2010. i dalje Savjetnik Načelnika općine Lukavac, za urbanizam, prostorno planiranje, geodestke i imovinsko pravne poslove
24.01.2014. Magistrirao na TF Univeziteta u Tulzl, i stekao zvanje Magistar zaštite okoliša
Rotary klubu Lukavac pridružuje se početkom 2017.godine.
Sejfić Senad dipl. oec.
Sekretar 2019/2020 Predsjednik 2020/2021
2003 - J.U. Ekonomska - Hemijska skola lukavac
2010 - J.U. Ekonomski fakultet u Tuzli,
2010 Predsjednik "KKK" Prokosovici, - organizacija državnog prvenstva BiH u kayaku i kanu na mirnim vodama
2016 - Učesnik Lokalnih izbora Opštine Lukavac
2018 - Član Rotary Cluba Lukavac
Ostale aktivnosti: Planinarenje, sport, društveni rad
dr. Nermin Begić, spec. urgentne medicine
Počasni član kluba
Doktor Nermin Begić rođen je u Tuzli, 17. decembra 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Lukavcu, a Medicinski fakultet u Tuzli. Specijalizirao 1990. godine na urgentnoj medicini, a titulu Primarijusa stekao 2006. godine.
Zaposlen u Domu Zdravlja Lukavac kao šef Hitne medicinske pomoći, te kao pomoćnik direktora.
Nastanjen sa porodicom u Lukavcu. Voli sport, posebno fudbal, vodi malonogometni tim Doma Zdravlja Lukavac.
Redovan član Rotary kluba Lukavac od decembra 2014. godine.
prof. dr. Edhem Muftić
Počasni član kluba
Edhem Muftić rođen je 15. septembra 1944. godine u Gračanici, a od 1966.godine živi u Lukavcu. Osnovnu školu završio je u Srebreniku (Rapatnica), Učiteljsku školu u Tuzli, Pedagošku akademiju u Osijeku, Fakultet političkih nauka (odsijek sociologija) u Sarajevu. Na tom fakultetu je stekao zvanja magistra socioloških i doktora političkih nauka.
Radio je u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, te u oblastima kulture, informisanja i fizičke kulture, socijalne i dječije zaštite u općini Lukavac.
Posljednih četrnaest godina radnog vijeka proveo je na Univerzitetu u Tuzli gdje je predavao opću sociologiju, sociologiju medicine, sociologiju grada i marginalnih grupa i historiju socijalne i političke misli u Bosni i Hercegovini. Pored toga bio je angažovan i na predmetu Metodologija društvenih i pravnih nauka na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Tuzli.
Edhem Muftić je napisao preko stotinu naučnih i stručnih radova, te učestvovao na više okruglih stolova i simpozijuma. Među tim radovima su i knjige: Bošnjačka ljevica, Neizvjesnost u slobodi, I i II, Fašistička zloćudna misao, Pamćenje vremena, ljudi i događaja.
Edhem Muftić je jedan od osnivača Rotary kluba Lukavac.
Adnan Slomić, magistar elektrotehnike
Prijatelj kluba
Rođen 26.11.1987.godine u Tuzli.
Osnovnu i srednju Elektromašinsku školu završio u Lukavcu. Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, odsjek Komunikacije, 2010.godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike. Nakon dodiplomskog završava i postdiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, odsjek Telekomunikacije i 2014. godine stiče zvanje magistra elektrotehnike.
Nakon završetka studija 4 godine radio je u informatičkoj firmi "Spin" doo u Tuzli, a nakon toga prelazi u "Bicom Systems", takođe u Tuzli. U Aprilu 2016 seli u Holandiju gdje i danas živi.
Rotary klubu Lukavac se pridružio u januaru 2013. godine i u Rotary klubu Lukavac, pored funkcije sekretara, obavljao je i funkciju Rotaract advisora, ondnosno osobe zadužene za saradnju sa Rotaract klubom. I nakon odlaska u Holandiju, ostaje prijatelj kluba.
Kanita Lipjankić, magistar biznis administracije
Prijatelj kluba
Kanita Lipjankić rođena je 8. maja 1983. godine u Rijeci, Hrvatska. Prvi razred osnovne skole završava u Lukavcu, dok ostatak osnovne i srednje škole završava u Rijeci, Ludwigshafenu, Njemačka, i Salt Lake City-u, SAD. Diplomirala je na University of Utah, na odsjecima antropologije, međunarodnih studija i njemačke književnosti. Na University of Utah nastavlja sa studijom i 2006. magistrira književnost.
Nakon dugogodišnjeg rada na University of Utah kao savjetnik, upisuje magistarski studij za biznis administraciju sa fokusom na finansije na Indiana University Kelley School of Business, i magistrira 2010. godine.
Kanita je trenutno finansijski analitičar na odjelu komercijalnih kredita Celtic Banke u Salt Lake City, SAD. Prije dolaska u Celtic Banku , radila je kao direktor obrazovanja na Kaplan Koledžu u Sacramentu, California , te kao asistent dekana na Filozofskom Fakultetu Univerziteta Utah.
U slobodno vrijeme volontira sa nekoliko nevladinih neproftinih organizacija. Služi u odboru direktora u: Bike Utah, Women of the World, Repertory Dance Theater i Bosnian American Professionals Association (BAPA).
Član Rotary kluba Lukavac od oktobra 2014. godine a članstvom u Rotaray Clubu Lukavac želi da doprinese Lukavačkoj zajednici.
dr. Albin Mahovkić, spec.radiolog
Prijatelj kluba
Albin Mahovkić je rođen 07.01.1980. godine u Tuzli. Odrastao i živio u Lukavcu, oženjen, otac jedne kćerke.
Osnovnu školu završio u Lukavcu, a Srednju medicinsku školu u Tuzli. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završio 2005. godine i time stekao zvanje doktor medicine, a u septembru 2012. godine završio specijalizaciju iz dijagnostičke radiologije. Decembra 2012. godine odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekao zvanje magistar medicinskih nauka.
Od 2005. godine zaposlen u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, gdje je radio kao radiolog u Službi za radiologiju i kao rukovodilac Centra za CT dijagnostiku. Jula 2013. godine izabran u zvanje višeg asistenta na predmetu „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Govori engleski i norveški jezik.
Dugo godina aktivno trenirao odbojku, plesao i igrao folkor. Bio je član Uprave i doktor u OK „7 Lukavac“.
Septembra 2014. seli u Norvešku gdje je zaposlen kao radiolog u Nordland bolnici Bodø.
Bio je član Rotary kluba Lukavac od februara 2014. godine do februara 2015. godine, ali je i nakon toga ostao prijatelj kluba.