Rotaract Club Lukavac - Početna stranica

Rotaract
Club
Lukavac

Rotaract Club Lukavac je zvanično osnovan 10. maja 2014. godine.

Trenutno brojimo 7 aktivnih članova.

Do sada smo sproveli nekoliko aktivnosti, projekata, druženja, posjeta ostalim klubovima .... Pored naših tradicionalnih projekata "Kino pod zvijezdama", "End polio NOW" i "Rotary kup" koje sporovodimo iz godine u godinu, spomenut ćemo neke nama najdraže: 'Renoviranje dva poligona u Lukavcu', 'Renoviranje prostorija obdaništa u Lukavcu', 'Adaptacija ucionice u malu fiskilturnu salu u područnoj školi Tabaci', 'Učešće u projektu Ljubav nije samo riječ', 'Donacija kjiga za biblioteke Doboja i Maglaja za vrijeme poplava', 'Donaciju novogodišnjih paketa socijalno ugroženoj djeci', 'Rotaract ruksak', 'Trash Tag Challenge', 'IT abeceda' i druge .....

Imamo sjajne odnose sa svim Rotaract klubovina unutar naše države, na šta smo veoma ponosni i zahvalni. Osim prijateljskih i ponekad bratskih odnosa sa klubovima iz naše države, uspostavili smo prijateljske odnose i sa Rotaract klubom Salt Lake City, Utah, SAD. Uz njihovu finansijsku podršku renovirali smo prostorije obdaništa za djecu sa posebnim potrebama i autizmom "Mali svijet" Lukavac.

Naš cilj je da kroz druženje mladih ljudi promovišemo ideje rotarijanstva, unapeđujemo sebe i doprinesemo zajednici u kojoj živimo.

adresa:
Rotaract Club Lukavac
Dom kulture Lukavac, Titova bb
75300 Lukavac
e-mail:
rotaract@rotarylukavac.ba
sastanak:
četvrtak
19h
Hotel Lukavac

Fotografija sa Charter ceremonije za naš Rotaract klub, maj 2014.


Uprava kluba:
Nermin Vehabović Bachelor inžinjer elektrotehnike
Predsjednik za 2019/2020
Član od 26.01.2017
Rodjen 16.12.1990
Email: nermin.vehabovic90@gmail.com
Anđela Bošnjak Studira fakultet elektrotehnike
Sekretar za 2019/2020
Član od 14.06.2018
Rođena 28.12.1995
Email: bandjela@hotmail.com
Članovi:
Adin Osmanović Bachelor inžinjer elektrotehnike
Član od 26.03.2014
Rođen 29.08.1995
Email: osma.adin@gmail.com
Enida Imamović Bachelor ekonomije
Član od 26.03.2014
Rođena 5.10.1990
Email: enida_imamovic@hotmail.com
Ermina Husić Bachelor ekonomije
Član od 16.02.2017
Rođena 14.08.1991
Email: ermina_111@hotmail.com
Irma Halilhagić Bachelor inzinjer elektrotehnike
Član od 14.06.2018
Rođena 12.05.1991
Email: ir.halilhagic@gmail.com
Rijad Hasanhodžić Bachelor inzinjer sigurnosti
Član od 05.07.2018
Rođen 29.05.1991
Email: rijad.hh@gmail.com

Projekti i aktivnosti u kojima je učestvovao Rotaract Club Lukavac:

Rotary Cup.

Avgust 2013.

Septembar 2014.

Oktobar 2015.

Oktobar 2016.

Decembar 2017.

Decembar 2018.

Donacija knjiga poplavljenim
bibliotekama u Doboju i Maglaju

Avgust 2014.

Iskorijenimo dječiju paralizu

Novembar 2013.

Oktobar 2014.

Oktobar 2015.

Oktobar 2016.

Oktobar 2017.

Oktobar 2018.

Renoviranje prostorija obdaništa

Avgust 2014.

Decembar 2014.